Antique Farmhouse Yellow Stoneware Batter Bowl Mixing Bowl Yellow Ware

  • $125.00