Vintage Celedon Green Stoneware Pottery Covered Bowl, Vintage Kitchen,Farmhouse Kitchen

  • $125.00